***
***
Tymoteusz Król
Wilamowice

Świat się zmienił

Słyszę głosy

Szepczą różności

Można w tych szeptach mieszać ręką

Ale i tak nie można złapać tego, co by się chciało

I pozostaje wrażenie, że było się tak blisko.


 

przełożył Tymoteusz Król

 

czyta Bartosz Głogowski

Dy wełt ej andyśt gywiöda

Yhy hjy śtyma

Zy piśpyn ferśidnikjys

Mȧ fyśt y dam gypiśper rym

Derwȧjł fyngt’ȧ ny dos, wo’ȧ wje weła

Gük mȧ wiöe ȧzu nönd gywast 

 

czyta Tymoteusz Król

TYMOTEUSZ KRÓL | Tiöma fum Dökter (1993)

Wilamowianin, rodzimy użytkownik języka wilamowskiego. Działacz na rzecz rewitalizacji tego języka – współpracownik Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień pracuje w Instytucie Slawistyki PAN oraz Centrum Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ostrawskiego. 

This campaign is supported by the project MULTILING-HIST (ERC Consolidator Grant, No. 101002696), which has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020.

TYMOTEUSZ KRÓL | Tiöma fum Dökter (1993)

is a Vilamovian poet and native user of the endangered Wymysorys language. He advocates the revitalization of Wymysorys and collaborates with the Engaged Humanities Center at the University of Warsaw. He works in the Institute of Slavic Studies at the Polish Academy of Sciences and at the Center for Regional Studies at the University of Ostrava.